kvinde krisecenter

Kom ur våldsamma förhållande genom kvindekrisecenter

Kom ur våldsamma förhållande genom kvindekrisecenter

Enligt Brottsförebyggande rådet dödades omkring 15 kvinnor varje år av en partner, eller en före detta partner, mellan 2017-2020. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor under samma period var betydligt fler, nämligen över 29 000. En inte alltför vild spekulation är att kvinnor som lever under våld av sin man är betydligt högre än så. Mörkertalet är stort. Större än vad som någonsin kan vara acceptabelt. Varför är det egentligen på det viset? 

Det är inte lätt för en kvinna att bryta sig ur ett destruktivt förhållande där man utsätts för psykiskt eller fysiskt våld av sin partner. Men de goda nyheterna är att det finns hjälp att få, Kvinnofridscentrum, det som kallas för kvinde krisecenter på danska, finns till just av den anledningen. Att hjälpa dig och dina eventuella barn ur den våldsamma mardrömmen och få både skydd och behandling på en säker plats.  

 

 

Det finns en väg ut

För någon som inte varit med om det själv kan det vara svårt att föreställa sig upplevelsen av att vara fast i en partners våld. Man är hela tiden i en underlägsen maktposition. Man lever hela tiden i rädsla för vad ens partner kan orsaka en i form av skada och lidande. 

Det är inte bara att ta en väska, packa den och ge sig av. Att ta sig ur ett våldsamt förhållande är mer komplicerat än så. Man vill inte ens tänka på hur det hade varit om det inte fanns kvinnofridscentrum. 

Vanligt är att man får plats på ett kvinnofridscentrum, eller kvindekrisecenter om du befinner dig i Danmark, via socialtjänsten. Många behandlingar eller skyddat boende på sådana platser sker via en beviljad insats hos just socialtjänsten. Du är modig som har tagit steget till att söka hjälp. Bara det att du läser den här texten ska du ha stort beröm för. Det finns en väg ut. Via kvinnofridscentrum.